oncolex logo
Utskriftsdato (20.4.2021)

Diagnostikk av kreft i analkanal

Diagnostikk er avgjørende for å:

 • vurdere om det foreligger kreft
 • vurdere lokal og generell utbredelse

Klinisk undersøkelse

 • Inspeksjon av analområdet og lysker
 • Rektal/vaginal eksplorasjon og palpasjon av lysker

Laboratorietester

 • Ingen spesifikke blodprøver, men rutineblodprøver bør tas. 

Skopi med biopsi

 • Ano-/rektoskopi. Analkanalen undersøkes tilfredsstillende med anoskop, men differensialdiagnostisk kan det være en fordel å undersøke rektum samtidig ved å utføre rektoskopi.
 • Biopsi. Særlig ved perianalkreft kan det være relativt store områder med dysplasi og mindre områder med kreft. Multiple conchotombiopsier kan derfor være nødvendig. Det bør da markeres hvor i tumor biopsiene tas.
 • Finnålsbiopsi/cytologi av suspekte lymfeknuter i lyskene, eventuelt ultralydveiledet.

Bildediagnostikk

 • MR av bekkenet med lysker gir den beste vurdering av tumors utbredelse lokalt i analkanalen og i omgivende organer. 
 • Ultralydundersøkelse av analkanalen kan være en god undersøkelse ved tidlig stadium.
 • CT abdomen/thorax gir den beste vurderingen av fjernmetastaser.
 • PET CT bør gjøres for best mulig N og M-staging. PET er uten betydning for T-status. I en studie av 61 pasienter ble det vist at PET/PET-CT endrer stadium hos 23 % (15 % høyere stadium, 8 % lavere stadium) sammenlignet med CT, MRI og anorectal ultralyd. Kun hos 3 % skiftet indikasjonen fra kurativ til palliativ behandling, men hos 13% fikk dette konsekvenser for størrelsen og utformingen av strålefeltet. PET anbefales ved analkreft større enn 2 cm.
 • TNM-klassifikasjon skal journalføres som konklusjon av utredningen.
 • Ved svært strikturerende svulster og ved inkontinens eller fistler, kan vurdering av avlastende stomi være aktuelt før oppstart av stråleterapien.