Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nedfrysing av sæd

Oppfølging

  • Sædprøven blir holdt i en karantenetank inntil serologisvar foreligger.
  • Sæden lagres i 10 år med mulighet for forlengelse dersom pasienten ønsker det.
  • Ved fylte 55 år, eller ved dødsfall, vil sæden bli destruert.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020