Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i analkanal

MiFu (mitomycin C og  5-fluorouracil) var standard cytostatikabehandling frem til 2000. Cisplatin hadde vist effekt ved residiv og metastaserende analkreft. For å bedre overlevelsen, ble det på grunnlag av dette og foreliggende fase I og fase II-studier introdusert cisplatin i kombinasjon med 5-FU neoadjuvant og adjuvant i primærbehandlingen, som ble standard behandling i Norge noen år. Imidlertid gikk man på grunnlag av internasjonale randomiserte studier, som ikke viste noen bedre effekt av CiFu, og internasjonal praksis igjen tilbake til MiFu, som har en lavere bivirkningsprofil og er enklere å administrere. Man økte nå fra en til to kurer konkomitant med strålebehandling i avanserte stadier (T3-4 og alle N+).

Høyt til moderat differensierte T1 svulster < 1 cm N0

Cytostatikabehandling er ikke standard.

Lavt differensierte T1 svulster, T1 > 1 cm og T2 svulster N0

Det anbefales en MiFu-kur konkomitant med strålebehandling med oppstart 1. eller 2. stråledag.

Avanserte primærsvulster (T3-T4, N0 og alle N+)

Det anbefales to MiFu-kurer konkomitant med strålebehandlingen. Første kur startes dag 1 og andre kur dag 29 (5. stråleuke).

Begrenset metastatisk sykdom til lunge og lever

Begrenset metastatisk sykdom til lunge og lever skal vurderes for kurativ kirurgi i kombinasjon med preoperativ cytostatika, to kurer MiFu eller to kurer CiFu avhengig av tidligere cytostatika gitt i primærbehandlingen og respons på denne.

Metastatisk sykdom som ikke er gjenstand for primær kirurgi vurderes for CiFu, eventuelt annen cytostatika. Etterfølgende kirurgi eller stråleterapi må vurderes ved god respons på cytostaikabehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020