oncolex logo
Utskriftsdato 5.6.2020

Symptomer ved kreft i analkanal

  • Blødning, smerter og ubehag fra analåpningen eller kløe rundt analåpningen er vanlige symptomer.
  • I en del tilfeller kjennes en kul eller et sår, særlig ved perianalkreft. Noen svulster har et sentralt ulcus, mens noen svulster kan bre seg under intakt slimhinne.
  • Inkontinens for avføring kan forekomme.
  • Rektovaginal fistel kan forekomme ved store svulster som infiltrerer skjeden.
  • Anokutane fistler og abcesser kan utvikles rundt anus. 
  • Ved store svulster med abscessutvikling kan det bli kraftig indurasjon rundt abscessen, som gjør det vanskelig å vurdere tumors reelle grense.