Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i analkanal

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette analkreft. TNM vurderer tumor (T), lymfeknuter (N) og fjernmetastaser (M) ved diagnosetidspunkt.

Tumorinfiltrasjon (T)

 • Tis  Karsinoma in situ
 • T1  Tumor ≤ 2 cm i største diameter
 • T2  Tumor > 2 cm, men < 5 cm i største diameter
 • T3  Tumor ≥ 5 cm i største diameter

/upload/anal/stadier/anal_stadier_pt1_pt3.gif

 

 • T4  Tumor uansett størrelse med innvekst i naboorganer (skjede, uretra, blære, prostata). Innvekst i sfinktermuskulatur alene blir ikke klassifisert som T4.

 /upload/anal/stadier/anal_stadie_pt4.gif

Lymfeknutestatus (N)

 • N0  Ingen regionale lymfeknuter
 • N1  Metastaser i peri - eller mesorektale lymfeknuter

/upload/anal/stadier/anal_stadier_n1.gif 

 • N2  Metastaser i unilaterale iliaca interna og/eller inguinale lymfeknuter

/upload/anal/stadier/anal_stadier_n2.gif 

 • N3  Metastaser i peri- eller mesorektale og inguinale lymfeknuter og/eller bilaterale iliaca interna og/eller inguinale lymfeknuter

/upload/anal/stadier/anal_stadier_n3.gif 

 • NX  Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes

Fjernmetastaser (M)

 • M0  Ingen fjernmetastaser
 • M1  Fjernmetastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020