oncolex logo
Utskriftsdato 26.9.2020

Spredningsmønster for kreft i analkanal

Lokal innvekst i nabovev

  • Analkreft utvikles fra plateepitel i analkanalen og vokser oftest som en ulcererende tumor. Den kan spre seg sirkulært i analkanalen, vokse opp i rektum eller ut gjennom anus. Ved infiltrasjon gjennom analmuskulaturen kan tumor vokse inn i skjeden. Hos menn kan den i sjeldne tilfeller vokse inn i uretra eller prostata.
  • I enkelte tilfeller kan svulsten tilsynelatende vokse som en flere cm stor tumor i rektum, som bare har antydningsvis kontakt med analkanalen.
  • Perianalkreft vokser gjerne som ulcus perianalt eller som hyperkeratotisk vev.

Spredning til regionale lymfeknuter (N-stadium)

Lymfeknutespredning angis hos opp til 30 % av pasientene med analkreft.

Spredning til lymfeknuter kan skje via to veier:

  • Spredning fremover til lymfeknuter i lyskene via subcutane lymfebaner i bekkenbunnen. Dette skjer hyppigere ved analkreft enn ved endetarmskreft. Lymfeknutemetastaser i lyskene kan vokse fast til det underliggende bekkenben og til femoralis karene. Karakteristisk sitter disse lymfeknutene helt medialt mot symfysen. 
  • Spredning oppover til perirektale lymfeknuter (utenfor mesorektum) og mesorektale lymfeknuter (beliggende i det mesorektale fettvevet rundt endetarmen) og til lymfeknuter langs iliaca interna karene på bekkenveggen og til presakrale lymfeknuter. Dette er særlig tilfelle ved store svulster. 

Fjernspredning

Hematogen spredning forekommer hos mindre enn 10 % på diagnosetidspunktet, hyppigst ved store primærsvulster.

Spredning til:

  • lever - hyppigste affiserte organ
  • lunger - nest hyppigste affiserte organ
  • skjelett
  • hjerne