oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Prognose for kreft i analkanal

For alle stadier under ett er den kreftrelaterte overlevelsen etter fem år 60-65%. Prognosen er dårligere ved mer avansert tumorvekst (T3–T4). Cirka 40-50 % av pasientene har på diagnosetidspunkt T3-4/N+ sykdom.

Endetarmsfunksjonen kan hos en del personer bli endret. Grad av sfinkterdestruksjon på grunn av tumorinnvekst primært og intensiteten på strålebehandlingen har innvirkning på dette. Det vanligste er varierende grad av inkontinens, urge for avføring og diaré. Kvinner og ofte også menn blir sterile etter strålebehandlingen da gonadene ligger i (for kvinner) eller i nær relasjon til strålefeltet for menn. 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i anus, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017  *Diagnoseperiode 1978-1982 er ikke estimert på grunn av for få pasienter (< 50) ved starten av intervallet. 

Kilde: Kreftregisteret.