oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Årsaker til kreft i analkanal

Infeksjon med Humant Papilloma Virus (HPV), som er en meget hyppig infeksjon hos kvinner, er en viktig årsaksfaktor. De fleste infeksjonene er forbigående, men kan bli kroniske og eventuelt forårsake kreft.

Det er påvist HPV virus opp til 90 % av tilfellene av analkreft og i dets forstadier (dysplasi). Blant de nesten 100 forskjellige HPV-subtypene er det svært ulik tendens til å forårsake kreft. HPV 16 er den viktigste karsinogene subtypen og påvises hyppigst (i cirka 80 %). HPV 18 påvises mye sjeldnere (i cirka 10 %). Man finner viruset også i genitale vorter. De nærmere mekanismene er ukjente.

Risikofaktorer

  • Pasienter som har hatt livmorhalskreft på grunn av HPV har 4-5 ganger økt risiko for å få analkreft.
  • Menn og kvinner som praktiserer analsex har betydelig økt risiko for å få analkreft, sannsynligvis gjennom HPV-infeksjon.
  • HIV-positive, som nå lever lenger på grunn av effektiv behandling, har sterkt forhøyet risiko.
  • Pasienter som står på immunsuppresjon, for eksempel på grunn av organtransplantasjon, har cirka 10 ganger økt risiko i forhold til normalbefolkningen.
  • Høyt forbruk av tobakk ser ut til å øke risikoen for utvikling av analkreft, men mekanismene er ukjente.

En stor andel av befolkningen er smittet med HPV. De fleste tilfellene av anal- og perianalkreft forekommer hos heteroseksuelle, HIV-negative og ikke-immunsupprimerte pasienter.