Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i analkanal

Kreft i analkanalen utvikles fra plateepitel i likhet med kreft i øvre del av gastrointestinale traktus og behandles annerledes enn kolorektalkreft.

Sammen med analkreft regnes også:

  • perianalkreft - utvikles fra plateepitel i huden cirka 5 cm rundt analåpningen
  • kjempekondylom (Buschke Löwensteins tumor) - opptrer som store svulster i perineum

Analkanalen er 3–4 cm lang og cirka 1 cm kortere hos kvinner enn hos menn. Den strekker seg fra analåpningen til like ovenfor linea dentata, som er overgangssonen fra sylinderepitel i rektum til plateepitel i analkanalen.

Forekomst

I Norge ble det påvist 90 nye tilfeller av analkreft i 2018. Det ble registrert 27 tilfeller hos menn og 63 tilfeller hos kvinner (2). Kreftformen er vanligst fra 60-årsalder.

Kjempekondylom forekommer meget sjelden, og det er beskrevet under 100 tilfeller i litteraturen. Ved Radiumhospitalet er det beskrevet to tilfeller de siste 15 årene. Svulsten er vanligst i 40-årsalderen og forekommer 2–3 ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i analkanal, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Forekomst av kreft i analkanal, 1959–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020