Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

animatedXmasTree

God jul og godt nytt år20.12.18

Redaksjonen ønsker alle en gledelig jul og alt godt for det nye året.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle fagansvarlige som har bidratt til oppdatering av Oncolex i 2018.

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet