Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

29.09.17

 

Myelomatose skyldes ondartet klonal vekst av plasmaceller. Plasmaceller er B-lymfocytter spesialisert for produksjon av immunglobuliner. Man antar at den maligne transformasjonen skjer i en celle som har vært gjennom modning i kimsentre i milt eller en lymfeknute.

Sykdommen er progressiv og diagnostiseres noen ganger før den har rukket å utvikle symptomer. Det er sjeldent mulig å kurere myelomatose, men siste 10-15 år har man fått mange nye legemidler som foreløpig har gitt en nær fordobling av overlevelse.

Det er ingen kjente årsaker, bortsett fra de underliggende årsakene for all kreftsykdom. Krefttypen er revidert >>>

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet