Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

17.04.19

Redaksjonen ønsker alle en riktig god og solfylt påske! 

Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av føflekkreft og kreftformen er også den som øker mest her i landet. Trolig skyldes dette endrede solingsvaner.  Krefttypen føflekk er nylig oppdatert. Blant annet er kapittelet om medikamentell behandling utvidet og det er gjort endel endringer under stadier. Til krefttypen >>>

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet

Fra mediebiblioteket