Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

Redesign

Ny videospiller18.11.16

Vi har implementert en ny videospiller som skal fungere på alle plattformer og enheter.

Vi ønsker tilbakemelding hvis noen fortsatt har problemer med å se videoer, kontaktskjema finner du her.

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet