Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

illustrasjon leukemi

Krefttypen myelomatose06.08.15

Myelomatosetekstene er godkjent for et nytt år. Det er gjort en god del revideringer blant annet når det gjelder medikamentell behandling.

" Det er sjeldent mulig å kurere myelomatose, men i de siste 10-15 årene har man fått mange nye legemidler som foreløpig har gitt en nær fordobling av overlevelse", skriver ny fagansvarlig for krefttypen myelomatose overlege Fredrik Schjesvold.

 

 


Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet