Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

Onkologiske sykepleiere

18.01.18

Innholdet i oppslagsverket er utarbeidet i samarbeid med fagspesialister for hvert fagområde ved Oslo universitetssykehus. Prosedyrene er rikt illustrert med foto, video og animasjoner. Oncolex skal bidra til å utjevne eventuelle ulikheter i det tilbudet pasienter møter i de forskjellige helseregionene. Diagnostikk og behandling av kreft skal gjennomføres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer, og ny behandling skal tilgjengeliggjøres for alle. 

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet